Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOÀN KHÓA LỚP ĐIỆN LẠNH K6

Thông báo về việc công bố điểm thi của lớp Điện lạnh K6.

THÔNG BÁO VV CẤP BẰNG CHỨNG CHỈ ĐIỆN LẠNH KHÓA V/2017

Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ cho học viên lớp Điện lạnh khóa V năm 2017

Hệ thống bằng cấp chứng chỉ

Hiện nay các học viện sau khi thi kết thúc khóa học tại trung tâm sẽ được cấp chứng chỉ nghề theo quy định của tổng cục dạy nghề.

Cơ sở của Chứng chỉ hàn Quốc tế

Chứng chỉ hàn là thủ tục mà một người thợ hàn phải tuân thủ để tạo ra một mối hàn chất lượng tốt căn cứ theo hướng dẫn đã được xác lập. Chứng chỉ là các bài kiểm tra thực hành hàn được giám sát bởi một người đã được đào tạo và được phê chuẩn bởi một tổ chức đã viết nên quy trình  và cấp giấy chứng nhận thợ hàn. Các bài kiểm tra hoặc chứng chỉ chỉ xác nhận thợ hàn cho mỗi quy trình và vị trí hàn. Không có một chứng chỉ hàn duy nhất xác nhận  thợ hàn đạt đủ các tiêu chuẩn hàn cho mọi quy trình, kim loại hay mọi vị trí.

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?