Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK
Tuyển dụng số lượng lớn tại PVD Training

Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP thông báo đến các bạn học viên của Trung tâm thông tin tuyển dụng số lượng lớn tại PVD Training với nhiều chế độ ưu đãi hấp dẫn.

TUYỂN THỢ HÀN LƯƠNG CAO BAO ĂN Ở

Thông báo tuyển dụng làm việc tại Sóc Trăng bao ăn ở, chế độ đãi ngộ tốt.

VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ QUỐC DŨNG

Thông báo tuyển dụng việc làm cơ khí từ Công ty Cơ khí Quốc Dũng đến cho các bạn Học viên tại Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP.

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?