Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK
TUYỂN DỤNG THỢ PHỤ ĐIỆN LẠNH

Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP thông báo tuyển dụng thợ phụ cơ điện lạnh.

>> Giới thiệu về Trung tâm đào tạo nghề Quốc tế HSP-ATHEN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH BÁN THỜI GIAN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH BÁN THỜI GIAN.

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?