Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Hình ảnh đào tạo nghề hàn tại trung tâm dạy nghề Quốc Tế - Athen

Một số hình ảnh đào tạo nghề hàn công nghệ cao tại trung tâm.

Hiện tại trung tâm đang đào tạo các loại hàn sau:

1. Hàn lót điện phủ điện ( GMAW ) 3G, 6G, 6GR.

2. Hàn lót tig phủ điện ( GTAW/SMAW ) 6G, 6GR

3. Hàn lót sứ phủ CO2 ( FCAW ) 3G, 6G

4. Hàn lót điện phủ CO2: 3G, 6G

6 Hàn lót Tig phủ CO2: 3G, 6G

 

Học nghề hàn công nghệ cao.

Học nghề hàn công nghệ cao

Học nghề hàn công nghệ cao

Học nghề hàn công nghệ caoHọc nghề hàn công nghệc cao

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?