Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Các phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn

Các phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn
Mục đích của phương pháp kiểm tra chất lượng liên kết hàn là xác định khả năng đáp ứng các điều kiện làm việc của liên kết hàn, cụ thể xác định các tính chất cơ học, hoá học, kim loại học và xác định các khuyết tật. Ngoài ra việc kiểm tra chất lượng mối hàn còn được dùng để phân loại các quy trình hàn và trình độ tay nghề thợ hàn.

Tự động bộ nạp kiểu nóng trong hàn Tig

Tự động bộ nạp kiểu nóng trong hàn Tig

Hàn TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng (Hot wire GTAW) có tiềm năng để trở thành một phương pháp hàn chủ đạo được sử dụng trong các ngành công nghiệp yêu cầu chất lượng và năng suất mối hàn

Tính chất và ứng dụng của khí Cacbonic ( CO2 )

Tính chất và ứng dụng của khí Cacbonic ( CO2 )

Khí CO2 được sử dụng rộng rãi để hàn thép C trung bình, do khí này tương đối rẻ tiền, mối hàn ổn định với các tính chất cơ học đạt yêu cầu ở tốc độ cao và độ ngấu đường hàn tương đối sâu.

Hàn Hồ Quang Tay là gì ?

Hàn Hồ Quang Tay là gì ?

Hàn hồ quang tay ( hay còn gọi là hàn que ) là quá trình hàn điện nóng chảy sử dụng điện cực dưới dạng que hàn (thường có vỏ bọc) và không Hàn Hồ Quang Taysử dụng khí bảo vệ ,trong đó tất cả các thao tác (gây hồ quang ,dịch chuyển que hàn ,thay que hàn ,vv..) đều do người thợ hàn thực hiện bằng tay.

Hàn hơi

Hàn hơi

✪ Kỹ sư pháp Edmond Fouché và Charles Picard đã trở thành người đầu tiên phát triển oxy-axetylen hàn trong năm 1903.

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?