Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK
Hàn hơi

✪ Kỹ sư pháp Edmond Fouché và Charles Picard đã trở thành người đầu tiên phát triển oxy-axetylen hàn trong năm 1903.

Hàn ma sát

Hàn ma sát là quá trình hàn áp lực ,sử dụng nhiệt ma sát sinh ra tại bề mặt tiếp xúc giửa hai chi tiết chuyển động tương đối với nhau để nung mép hàn đến trạng thái chảy dẻo ,sau đó dùng lực ép để ép hai chi tiết lại với nhau làm cho kim loại mép hàn khuếch tán sang nhau tạo thành mối hàn.Hàn ma sát

Hàn dưới nước – Underwater welding

Phương pháp hàn dưới nước được sử dụng trong tất cả các quá trình từ xây dựng sửa chữa, lắp đặt cũng như bảo trì.

Phương pháp hàn điểm

Hàn điểm là một hình thức phổ biến nhất của phương pháp hàn điện trở trong đó mối hàn không thực hiện liên tục trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc mà chỉ thực hiện theo từng điểm riêng biệt gọi là điểm hàn.

Hàn PLasma

Khi hàn hồ quang plasma,điện cực không nóng chảy vonfram và một phần cột hồ quang nằm bên trong một buồng khí bao quanh bằng kim loại và được làm mát bằng nước.

Hàn điện xỉ

Hàn điện xỉ ( Electroslag welding- ESW ) là quá trình hàn nóng chảy ,trong đó nhiệt lượng sinh ra khi có dòng điện chạy qua thuốc hàn bị nóng chảy (còn gọi là bể xỉ hàn nóng chảy )trong rãnh hàn nằm giửa hai bề mặt hàn.

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?