Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Tính chất và ứng dụng của khí Heli

21-10-2015

Heli (He) là nguyên tố hóa học thuộc nhóm VIII trong bản tuần hoàn Mendeleev, có số thứ tự là 2. Do nguyên tố này được tìm thấy trong quang phổ mặt trời nên được đặt tên là Helios. Heli được sử dụng trong hàn công nghệ cao dưới dạng khí trơ bảo vệ, nó thường được sử dụng trong hợp chất khí với argon, hoặc các khí hoạt tính.

Tính chất khí Heli

Heli (He) là khí trơ, không độc không màu không vị tỷ trọng rất thấp 0.178g/l và là loại khí khó hóa lỏng nhất từng được biết đến.

Heli (He) có thể khuêch tán tốt qua chất rắn, nó nhẹ hơn không khí và argon nhiều và nó không phản ứng với hầu hết các nguyên tố hóa học do đó rất thích hợp làm khí bảo vệ trong công nghệ hàn.

Binh khi Heli

Bình khí Heli

Ứng dụng khí Heli

Vì có tỷ trọng thấp, và không cháy nên Heli được sử dụng để đẩy các bóng thám không và kinh khí cầu. Trong công nghệ hàn Heli có tính dẫn nhiệt cao hơn lên cho hồ quang nóng hơn so với sử dụng Argon. Do đó Heli bảo vệ các chi tiết hàn dày tốt hơn so với Argon, dùng cho các vật liệu có độ dẫn nhiệt cao hoặc nhiệt độ nóng chảy cao, hàn cơ khí hóa tốc độ cao.

Điều chế khí Heli (He)

triet_xuat_heli_tu_khi_thien_nhien

Triết xuất Heli từ khí thiên nhiên

Heli có thể nhận được từ việc tách không khí thành oxi và nito tuy nhiên do có hàm lượng thấp trong không khí nên trên thế giới việc khai thác chủ yếu là điều chế từ các nguồn khí tự nhiên giàu Heli.

Lưu ý: Do khí Heli nhẹ hơn Argon nên khi sử dụng thì lưu lượng He phải gấp 2 tới 3 lần so với lưu lượng Ar

 

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?