Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
 • SOCIAL NETWORK

Giáo trình căn bản đào tạo thợ hàn

30-09-2015
Giáo trình đào tạo thợ hàn được biên soạn dựa trên giáo trình chuẩn của Viện Công Nghệ Hàn Anh (TWI – UK) và các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành sử dụng trong lĩnh vực hàn
 

 

 • Trách nhiệm của người thợ hàn.
 • Cách thức đo đạc, đánh giá mối hàn.
 • Báo cáo kiểm tra mối hàn.
 • Khuyết tật hàn.
 • Các dạng mối ghép /Joint types.
 • Giới thiệu các phương pháp hàn.
 • Tiêu chuẩn áp dụng.

Các chương trình đào tạo thợ 

 • Chương trình A: Dành cho học viên chưa biết hàn, chưa từng có bất cứ kinh nghiệm nào liên quan tới hàn.
 •  Chương trình B: Dành cho thợ hàn đã có tay nghề tương đương bậc 3/7-7/7.
 •  Chương trình C: Dành cho thợ hàn đã có kinh nghiệm hàn trong ngành dầu khí, đã từng được cấp chứng chỉ 6G.
 •  Chương trình D: Dành cho thợ hàn hết hạn chứng chỉ 6G và muốn ôn bổ sung trước khi thi gia hạn hoặc cấp mới chứng chỉ,
 •  Chương trình ôn đặc biệt: Do trung tâm sát hạch và sắp lớp.
 •  Trung tâm có các chương trình đào tạo khác theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân.

 

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?