Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Giáo án điện tử hướng dẫn hàn CO2 từ cơ bản tới nâng cao

06-10-2015

Hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí hoạt tính (CO2, CO2 + O2, …) tiếng Anh gọi là phương pháp hàn MAG (Metal Active Gas). Phương pháp hàn MAG sử dụng khí bảo vệ CO2 được ứng dụng rộng rãi do có rất nhiều ưu điểm. Sau đây là các video hướng dẫn phương pháp hàn CO2 từ căn bản tới nâng cao.

1. Hướng dẫn tháo lắp mỏ hàn CO2

2. Tư thế hàn 1F

3. Tư thế hàn 2F

4. Tư thế hàn 3F

5. Tư thế hàn 4F

6. Tư thế hàn 1G

7. Tư thế hàn 2G

8. Tư thế hàn 3G

9. Tư thế hàn 4G

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?