Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Giáo án điện tử hàn hồ quang tay cơ bản

06-10-2015

Hàn hồ quang tay (SMAW) là phương pháp mà kim loại hàn được hình thành bởi nguồn nhiệt tạo ra từ hồ quang điện được duy trì giữa đầu que hàn và bề mặt kim loại cơ bản của liên kết hàn làm nóng chảy kim loại cơ bản và que hàn.

Bài 1: Mồi hồ quang.

Bài 2: Tư thế hàn 1F, 2F, 1G, 2G

Bài 3: Tư thế hàn leo 3F, 3G

Bài 4: Tư thế hàn trần 4G

Bải 5: Tư thế hàn ống 5G

Bài 6: Tư thế hàn ống 6G

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?