Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Giáo án điện tử hàn Tig từ cơ bản tới nâng cao

07-10-2015

Hàn TIG (Tungsten inert gas) hay hàn hồ quang điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ (Gas tungsten arc welding -GTAW) là quá trình hàn nóng chảy, trong đó nguồn nhiệt điện cung cấp bởi hồ quang được tạo thành giữa điện cực không nóng chảy và vũng hàn

1. Giới thiệu máy hàn Tig

2. Tháo lắp mỏ hàn TIG

3. Thao tác với que TIG

4. Kỹ thuật hàn TIG cơ bản

5. Hàn TIG tư thế 3G

6. Hàn TIG tư thế 5G

 

7. Hàn TIG tư thế 6G ống 2"

 

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?