Đào tạo hàn công nghệ cao 3G, 6G
  • SOCIAL NETWORK

Chương trình ưu đãi học phí năm 2016

15-12-2016

Áp dụng từ ngày 10/12/2016 đến hết ngày 15/01/2017

Chương trình ưu đãi học phí từ ngày 10/12/2016 - 15/01/2017

- Nghề Cơ khí lắp ráp: Giảm 50% học phí. Từ 5.190.000 còn 2.600.000

- Nghề hàn CO2: Giảm 40% học phí. Từ 11.622.000 còn 7.622.000

Username (Tài khoản) Password (Mật khẩu) Quên mật khẩu?